IKI ry:n perustamiskokous

Pöytäkirja Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry:n perustamiskokouksesta, joka pidettiin maaliskuun 7:n päivänä alkaen kello 18 Espoossa Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen huoneessa Y249B.

Läsnä olivat: Tero Kivinen, Hannu Aronsson, Kenneth Oksanen, Jukka Partanen, Timo Rinne ja Heikki Suonsivu.

1§ Kokouksen kokoonkutsuja Tero Kivinen avaa kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tero Kivinen, sihteeriksi Timo Rinne ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Aronsson ja Jukka Partanen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja nimestä sekä allekirjoitetaan perustamiskirja.

4§ Päätetään yhdistyksen säännöistä.

5§ Kutsutaan koolle yhdistyksen ensimmäinen kokous välittömästi.

6§ Päätetään kokous kello 18:30.Timo Rinne				Tero Kivinen
kokouksen sihteeri			kokouksen puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty
Hannu Aronsson				Jukka Partanen