IKI ry:n Ikitotuus numero 3

ikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikit
ot     uu    siki   totu    usiki    totu   usiki
tot uusi kit otuu si kit otu usik itot uus iki tot uusi
kit otuu sik itot u usiki to tuus ikit otu us ikito tuu
sik itot uus    ik     it    otuus iki to     tuu
sik itot uus ikitotu usiki to tuus iki totu us ikito tuu
sik itot uus ikitotu usiki to tuus i     ki totuu sik
ito tuus iki totuusi kitot uu    si kitotuu s ikito tuu
sikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusiki

Sisällys

IKI ry:n ylimääräinen kokous

IKI ry:n säännöt ja perustamisilmoitus tulivat takaisin bumerangina Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä. Perustamisilmoitukseen ei tullut suurempia muutoksia, mutta sääntöihin piti tehdä jonkin verran muutoksia (osa lain vaatimia, osa selviä virheitä). Itse muutoksista enemmän seuraavassa kohdassa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vaatii sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksen, joka nyt sitten pidetään 13.6.1996 klo 13 alkaen Koulutuskeskus Dipolin Takka-kabinetissa. Kokouskutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet miten paikalle löytää. Esityslistalla on vain sääntömuutos.

Lyhyt kuvaus sääntömuutoksista

Vanhoihin sääntöihin tehtävät muutokset ovat lyhyesti nämä:

Uudet säännöt on kokonaisuudessaan nähtävissä www:ssä url:n http://www.iki.fi/iki/saannot-1.1.html takana.

Miten muutan uutislukijani/postiohjelmani asetuksia niin että From- tai Reply-To-headeriin tulee ikiosoitteeni.

(Lars Wirzenius / Tero Kivinen)

Johdanto

Onnellinen ikiosoitteen omistaja halunnee käyttää osoitettaan muiden, väliaikaisempien osoitteiden sijasta. Jotta tämä olisi mahdollista, on posti- ja uutisohjelmat konfiguroitava siten, että otsakerivi From tai Reply-to sisältävät ikiosoitteen. Seuraavassa joidenkin ohjelmien konfigurointiohjeita.

Ikiosoite kannattaa tunkea From-riville, mikäli paikallinen ylläpito sen sallii, eikä varsinaista osoitetta ole tarpeen näyttää. Muuten Reply-to -rivi on soveliaampi.

Huomaa, että näiden ohjeiden avulla voi jossakin määrin myös väärentää lähettäjätiedot. Toisena henkilönä esiintyminen on erittäin moraalitonta ja lienee yleensä rikos. (Mikäli väärennökset huolestuttavat, kannattaa tutustua digitaalisiin allekirjoituksiin ja esimerkiksi PGP-ohjelmaan.)

Alla on esimerkit esitetty seuraavasti:

Tämän lauseen T-kirjain on sarakkeessa 1.

Sisennys ei siis kuulu esimerkkiin ja konfigurointitiedostoja kirjoitettaessa sisennystä ei pidä kirjoittaa mukaan. Sisennyksen ja ympäröivien tyhjien rivien tarkoituksena on vain erottaa esimerkki muusta tekstistä.

Ohjeiden kohdalla mainittu versionumero kertoo sen version, jolle ohjeet on (yleensä pikaisesti) kokeiltu. Muutkin version yleensä toimivat samalla tavalla, mutta voivat toimia toisinkin.

Lisäohjeita konfigurointiin saa kunkin ohjelman manuaalista.

UNIXin REPLYTO-ympäristömuuttuja

Moni UNIX-ohjelma ymmärtää REPLYTO-ympäristömuuttujan. Kun käyttäjä asettamaa tämän muuttujan arvoksi ikiosoiteensa, nämä ohjelmat lisäävät kirjeisiin ja artikkeleihin Reply-to -otsakerivin automaattisesti.

Ympäristömuuttujien asetus vaihtelee komentotulkkien välillä. Bourne shell -tyyppisillä (sh, bash) se tapahtuu näin:

REPLYTO='omatunnari@iki.fi'
export REPLYTO

Yllä olevat rivit voi kirjoittaa tiedostoon ~/.profile, jolloin ne suoritetaan aina sisäänkirjoittautumisen yhteydessä.

Csh-tyyppisillä komentotulkeilla (csh, tcsh) sama tehdään näin:

setenv REPLYTO 'omatunnari@iki.fi'

Tämän rivin voi lisätä tiedostoon ~/.login.

REPLYTO-muuttujaa tukevat seuraavat ohjelmat (tätä ei toisteta alla): trn, tin

TRN 3.6

Artikkeleiden oletusarvoiset otsakerivit voi asettaa NEWSHEADER -ympäristömuuttujalla:

NEWSHEADER='%(%[followup-to]=^$?:%(%[followup-to]=^%n$?:X-
ORIGINAL-NEWSGROUPS: %n
))Newsgroups: %(%F=^$?%C:%F)
From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>
Subject: %(%S=^$?%"\n\nSubject: ":Re: %S)
Summary:
Expires:
%(%R=^$?:References: %R
)Sender:
Followup-To:
%(%{REPLYTO}=^$?:Reply-To: %{REPLYTO}
)Distribution: %(%i=^$?%"Distribution: ":%D)
Organization: %o
Keywords: %[keywords]
Cc: \n\n'
export NEWSHEADER

Ylläoleva kopioidaan sellaisenaan ~/.profile -tiedostoon.

Vastaava muutos kirjeille:

MAILHEADER='From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>
To: %t
Subject: %(%i=^$?:Re: %S
%(%{REPLYTO}=^$?:Reply-To: %{REPLYTO}
)Newsgroups: %n
In-Reply-To: %i)
%(%[references]=^$?:References: %[references]
)Organization: %o
Cc:
Bcc: \n\n'
export MAILHEADER

Tin 1.30b

Tinissä ei ole mahdollista asettaa From-osoitetta, mutta se tottelee REPLYTO-muuttujaa.

Windows 95

Anonyyminä pysyttelevä avustaja kertoo:

"Windows 95:n Mail- ja News-ohjelmissa haluamansa sähköpostiosoitteen voi kirjoittaa suoraan ohjelman asetuksiin. Valitse Messages-valikosta Options... ja kirjoita Server-hiirenkorva-ikkunan tietoihin oma iki-osoitteesi."

Netscape (Windows)

Netscape antaa asettaa lähettäjätiedot haluamikseen vastaavalla tavalla kuin Windows 95.

MH (xmh, exmh)

Luo MH-kansiohakemistoon (yleensä ~/Mail) tiedosto components:

From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>
To: 
Cc: 
Subject: 
--------

Viimeinen viivarivi on tärkeä. From-rivin voi tarvittaessa muuttaa Reply-to -riviksi.

Mail/components kertoo mitkä otsakerivit annetaan täytettäväksi, kun uutta kirjettä kirjoitetaan. Vastaava tiedosto vastauksille on Mail/replcomps, joka voisi näyttää esimerkiksi tältä:

From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>
%(lit)%(formataddr %<{reply-to}%?{from}%?{sender}%?{return-path}%>)\
%<(nonnull)%(void(width))%(putaddr To: )\n%>\
%(lit)%(formataddr{to})%(formataddr{cc})%(formataddr(me))\
%<(nonnull)%(void(width))%(putaddr cc: )\n%>\
%<{fcc}Fcc: %{fcc}\n%>\
%<{subject}Subject: Re: %{subject}\n%>\
%<{date}In-reply-to: Your message of "\
%<(nodate{date})%{date}%|%(pretty{date})%>."%<{message-id}
%{message-id}%>\n%>\
--------

Tämä sekasotku on kopioitu MH:n oletuksista ja siihen on vain lisätty ensimmäinen rivi. Muihin riveihin ei tule koskea, jollei tiedä, mitä tekee. (Kyllä, MH:n konfigurointi on hieman hankalaa.)

Pine 3.93

Valitse päävalikosta S (Setup), sitten C (Config) ja etsi kohta customized-hdrs. Käytä toimintoa A (Add) ja lisää joko arvo

From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>

tai arvo

Reply-to: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>

Elm 2.4pl25

Luo tiedosto ~/.elm/elmheaders, jossa on joko rivi

From: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>

tai arvo

Reply-to: Oma Nimi <omatunnari@iki.fi>

Emacsin posti ja uutisohjelmat (19.30)

Emacsin posti- ja uutisohjelmien konfigurointi tapahtuu aivan samalla tavalla kuin kaikki muukin emacsin konfigurointi, eli kirjoittamalla pikkusen elispiä. Ainakin seuraavanlaiset viritykset on todettu toimivan:

(setq mail-my-real-name (user-full-name)
   mail-my-address (concat "<" (user-real-login-name) "@iki.fi>"))

(defun add-my-own-mail-headers ()
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (insert "From: " mail-my-real-name " " mail-my-address "\n")))

(add-hook 'mail-setup-hook 'add-my-own-mail-headers)

(setq user-mail-address mail-my-address)

Viimeinen rivi asettaa From-kentän ainakin gnussissa, alkurivit lisäävät From-rivin kaikkiin normaalia mail-mode:a käyttäviin postiohjelmiin (vm/rmail jne). Mikäli halutaan muuttaa Reply-to kenttää niin korvataan add-my-own-mail-headers funktion lopussa oleva "From: " muotoon "Reply-to: ".

Uutta T-paitayhteistilauksesta

Paitatilaus alkaa olla ajankohtainen. Hyvät paidat maksavat tukuittain noin 30 mk / kpl ja sen päälle tulee vielä painatus yms, eli kokonaishinta jää aika halvaksi.

Käyntikorttien yhteistilausprojekti

Syksyllä kaikki puhelimien suuntanumerot vaihtuvat, joten käyntikortitkin pitää uusia. Ikiosoite sentään pysyy aina ja iankaikkisesti :-) Järjestämme siis yhteistilauksen henkilökohtaisista käyntikorteista niin että kortit ehtisivät sopivasti numerouudistuksen aikoihin iki-ihmisille.

Kortin design tulee esille WWW-serveriin lähiaikoina ja sitten kerätään sitovat tilaukset, seuraa WWW-sivuamme. Kortit toimitetaan jäsenille omakustannushintaan, arviolta 200 korttia tulisi maksamaan jotain 150mk.

Kortti olisi tarkoitettu ihmisten henk.koht. kortiksi (kuten ikiosoitekin on henkilökohtainen), ja siihen tulisi iki-logo, nimi, iki-osoite (email ja www), paperi-osoite haluttaessa, puhelinnumerot yms perustiedot.

Uusia ominaisuuksia iki.fi:ssä

Iki.fi:n fingeriä on päivitetty niin, että nyt se osaa jopa näyttää jäsenkohtaisen .plan-tiedoston. Kunhan järjestelmään saadaan rakennettua menetelmät noiden päivittämiseen, niin kyseinen palvelu otetaan tuotantokäyttöön. Asiasta lisää kunhan päivityssysteemi on rakennettu.

Seuraava ikitotuus

Ilmestyy kun siihen on tarvetta. Luultavasti loppuvuodesta.
<iki-hallitus@iki.fi>