Kutsu IKI ry:n vuoden 2019 vuosikokoukseen

Tervetuloa Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuoden 2019 vuosikokoukseen keskiviikkona 20.3.2019 kello 17:30-20. Vuosikokouksen paikka on Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi, Espoo.

Tarkemmat ohjeet Otaniemeen ja Dipoliin pääsemiseen löytyy osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikkuminen-otaniemen-kampuksella ja itse kokoustilan sijainti dipolin sisällä löytyy opasteiden perusteella.

Jotta voidaan tilata sopiva määrä tarjottavaa (teetä, kahvia, suklaakakkua) pyydetään tulijoita ilmoittautumaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta sähköpostilla osoitteeseen iki-vuosikokous-ilmo@iki.fi.

Vuosikokouksen esityslista

Käsitellään säännöissä mainitut asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Pidettävä tammi-maaliskuussa, kutsu lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.
  Kutsu laitettu ilmoitustaululle (www-kotisivulle) 2019-03-11 kello 17:24 ja sähköpostitse lähetetty 2019-03-11 kello 21:43-23:50
 4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2018
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  Muita tilivelvollisia ei ole.
 9. Päätetään vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 10. Päätetään vuoden 2019 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta
 11. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 14. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen lopettaminen

Hallituksen selvitys sijoitusasioista esitetään toimintakertomuksen yhteydessä.

Tervetuloa!


<iki-hallitus@iki.fi>