Kutsu IKI ry:n vuoden 2018 vuosikokoukseen

Tervetuloa IKI ry:n vuoden 2018 vuosikokoukseen maanantaina 26.3.2018 kello 18:00-20. Vuosikokouksen paikka on Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi, Espoo.

Tarkemmat ohjeet Dipoliin pääsemiseen löytyy osoitteesta http://facilityrental.aalto.fi/fi/dipoli/sijainti/ ja itse kokoustilan sijainti dipolin sisällä löytyy opasteiden perusteella.

Jotta voidaan tilata sopiva määrä tarjottavaa (teetä, kahvia, suklaakakkua) pyydetään tulijoita ilmoittautumaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta sähköpostilla osoitteeseen iki-vuosikokous-ilmo@iki.fi.

Vuosikokouksen esityslista

Käsitellään säännöissä mainitut asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Pidettävä tammi-maaliskuussa, kutsu lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.
  Kutsu laitettu ilmoitustaululle (www-kotisivulle) 12.3.2018 kello 16:28 ja sähköpostitse lähetetty 16.3.2018 kello 23:14.
 4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2017
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  Muita tilivelvollisia ei ole.
 9. Päätetään vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 10. Päätetään vuoden 2018 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta
 11. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 14. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen lopettaminen

Hallituksen selvitys sijoitusasioista esitetään toimintakertomuksen yhteydessä.

Tervetuloa!


<iki-hallitus@iki.fi>