Kutsu IKI ry:n vuoden 2013 vuosikokoukseen

Tervetuloa IKI ry:n vuoden 2013 vuosikokoukseen keskiviikkona 27.3.2013 kello 17:00. Vuosikokouksen paikka on TKK Dipoli Espoon Otaniemessä.

Tarkemmat ohjeet Dipoliin pääsemiseen löytyy osoitteesta http://dipoli.aalto.fi/fi/organiser/location_and_transportation/ ja itse kokoustilan sijainti dipolin sisällä löytyy opasteiden perusteella.

Jotta voidaan tilata sopiva määrä tarjottavaa (teetä, kahvia, suklaakakkua) pyydetään tulijoita ilmoittautumaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta sähköpostilla osoitteeseen iki-vuosikokous-ilmo@iki.fi.

Vuosikokouksen esityslista

Käsitellään säännöissä mainitut asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Pidettävä tammi-maaliskuussa, kutsu lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu laitettu ilmoitustaululle 19.3. ja sähköpostitse lähetetty 19.3.
 4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2012
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Päätetään vuoden 2013 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 10. Päätetään vuoden 2013 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta
 11. Vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 14. Avaimenhaltijoiden raportti
 15. Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat
 16. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen lopettaminen

Hallituksen selvitys sijoitusasioista esitetään toimintakertomuksen yhteydessä.

Tervetuloa!


<iki-hallitus@iki.fi>