Kutsu IKI ry:n vuoden 2010 vuosikokoukseen

Tervetuloa IKI ry:n vuoden 2010 vuosikokoukseen lauantaina 27.3.2010 kello 13:00. Vuosikokouksen paikka on TKK Dipoli Espoon Otaniemessä.

Tarkemmat ohjeet Dipoliin pääsemiseen löytyy osoitteesta http://www.dipoli.hut.fi/dipoli_info/yhteydet.html ja itse kokoustilan sijainti dipolin sisällä löytyy opasteiden perusteella.

Jotta voidaan tilata sopiva määrä tarjottavaa (teetä, kahvia, suklaakakkua), pyydetään tulijoita ilmoittautumaan viimeistään ma 22.3.2010 kello 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen iki-vuosikokous-ilmo@iki.fi.

Vuosikokouksen esityslista

Käsitellään säännöissä mainitut asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Pidettävä tammi-maaliskuussa, kutsu lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu laitettu ilmoitustaululle 18.3. aamulla ja sähköpostitse lähetetty 18.3. ennen klo 11:03.
 4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2009
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2009 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Päätetään vuoden 2010 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 10. Päätetään vuoden 2010 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta
 11. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 14. Avaimenhaltijoiden raportti
 15. Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat
 16. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen lopettaminen

Hallituksen selvitys sijoitusasioista esitetään toimintakertomuksen yhteydessä. Päivitetty sijoitusstrategia löytyy toimintasuunnitelmasta.

Tervetuloa!


<iki-hallitus@iki.fi>