Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n hallituksen ohjeisto

Tähän ohjeistoon on kerätty kaikenlaisia hallituksen kokouksissa tehtyjä päätöksiä tulevien päätöksien tueksi (se ei siis sido hallitusta, mutta antaa ohjenuoran ja kertoo miten asioita on aikaisemmin hoidettu).
 1. Liittymismaksun suuruuden määrääminen (esim pieni indeksikorotus (esim 1-3 euroa) vuosittain, muuten pidetään samana).
 2. Jäsenen lupahakemus on voimassa 6 kk, jonka jälkeen se voidaan poistaa. 3 kk maksamattomuuden jälkeen pitäisi lähettää karhukirje ja hakemusta ei poisteta ennen kuin vähintään kaksi karhukirjettä on ko jäsenelle lähetetty. Lisäksi viimeisestä karhukirjeestä pitää olla kulunut vähintään 1 kk.
 3. Ulkomailla asuvia ulkomaalaisia ei välttämättä hyväksytä jäseneksi. Vaaditaan että jäsenillä pitää olla joku yhteys Suomeen (suomalainen joka asuu ulkomailla, ulkomaalainen joka asuu Suomessa, suomalainen vaimo/mies/tyttöystävä/poikaystävä etc.).
 4. Mikäli jäsen on kerran hakenut lupaa mutta ei ole maksanut liittymismaksua ja hakemus on sen takia poistettu, ei ko henkilöä enää hyväksytä ilman hyviä perusteluja jäseneksi (aiheuttanut turhaa työtä hallitukselle).
 5. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen (0 euroa jos ei todellista syytä periä jäsenmaksua ja silloinkin jäsenmaksu vain yhdeltä vuodelta ja liittymismaksuun samansuuruinen korotus seuraavana vuonna).
 6. Kaikki iki*-alkuiset on varattu iki ry:n käyttöön, samoin myös koneen ylläpidossa tarvitut tunnukset (root, mail, postmaster, nospam, ns, www, new, helpdesk, jatko, cgi* jne).
 7. Aliaksien muuttaminen (toimivia aliaksia ei muuteta, lisäaliaksia annetaan tuollaisissa tilanteissa).
 8. Hallituksen jäsenten root-lisäaliakset (ylläpitoa varten myönnetään lisäalias joka on samalla iki-koneen root tunnus).
 9. Lisäaliaksista peritään 20 euroa / alias haittamaksu. Hallituksen roottialiaksista ei peritä haittamaksua.
 10. Hallitus voi myöntää lisäaliaksia lahjoituksena ikijäsenille, esim häälahjana (jos sukunimi vaihtuu saa uuden sukunimen mukaisen aliaksen häälahjana tms).
 11. Ikidomain nimen pitää olla yksi aliaksista.
 12. Iki:stä eroaminen (tarjotaan redirectiä jos jäsen niin haluaa (eli siis maileihin tulee virheilmoitus, jossa kerrotaan että kokeile mielummin täältä)).
 13. Postituslistojen kierrätys iki:n kautta (katso ikitotuus nro 4).
 14. Yhdistys, yritys tms vastaavat aliakset (ei sallita == sääntöjen kiertoa).
 15. iki-osoitteen käyttäminen firman mainoksissa yms (firma-asiat mieluiten ei, yhdistyksissä yms kyllä, firmaan liittymättömät asiat kyllä (esim yhteistilaukset etc)).
 16. iki-osoitelistoja ei anneta minnekään iki ry:n ulkopuolelle.
 17. Iki ry:n ei ole tarkoitus olla anon-serveri, eli tarkoituksena ei ole pyrkiä siihen että jäsenen loppullinen sähköpostiosoite olisi aina suojattu. Mikäli jäsen haluaa ei ko osoitetta kuitenkaan anneta www:llä tai finger:llä ulos.
 18. Viitenumeroista todetaan seuraavaa:
  jjjjj 00vvt
  liittymismaksu vuoden vv vuosikokouksen mukaan.
  jjjjj 01vvt
  jäsenmaksu vuoden vv vuosikokouksen mukaan.
  jjjjj 13vvt
  lisäaliasmaksu alias3:stä vuoden vv käytännön mukaan.
  jjjjj 14vvt
  lisäaliasmaksu alias4:stä vuoden vv käytännön mukaan
  jjjjj xxvvt
  lisäaliasmaksu alias(xx-10):stä vuoden vv käytännön mukaan.
  jjjjj 99vvt
  lahjoitus.
 19. Iki-aliakset ovat henkilökohtaisia ja niiden tulisi viitata jäseneen yksityishenkilönä. Selvästi harhaanjohtavia (Tasavallan.Presidentti), toiseen henkilöön viittaavia (Niilo.Naapuri) tai muuten eri yhteyksissä tunnettuja aliaksia (uucp, linux) ei periaatteessa myönnetä.
 20. Uusia aliaksia, joissa on plus-merkki, ei hyväksytä (foo+bar).
 21. Uusia lisäaliaksia jotka ovat hyvin lähellä olemassa olevia aliaksia ei välttämättä hyväksytä (esim pelkkä alleviivausmerkki aliaksen loppuun, keskellä se on jo ihan ok).
 22. Oh[numero][kirjamia] -muotoiset aliaksia myönnetään vain hakijoille joiden oma henkilökohtainen virallisesti rekisteröity radioamatööritunnus on kyseessä. Toiseen henkilöön viittaavaa radioamatööritunnusta ei hyväksytä aliakseksi, samoin olematonta radioamatööritunnusta ei myöskään hyväksytä koska se on harhaanjohtava. Tällaisen aliaksen voi menettää jos tunnus ei ole enää rekisteröity ko. henkilölle.
 23. Mikäli jäsen toimii selvästi IKI:n tavoitteiden vastaisesti voi hallitus antaa tästä jäsenelle varoituksen. Varoitus toimitetaan sekä sähköpostilla että paperikirjeenä jäsenrekisterissä mainittuun osoitteeseen (mikäli jäsenrekisterissä on osoite). Mikäli IKI:n tavoitteiden vastainen toiminta jatkuu tästä huolimatta hallitus voi rajoittaa jäsenen palveluja (esim sulkea postin tai www:n edelleenohjauksen) joko väliaikaisesti tai pysyvästi, tai erottaa jäsenen.
 24. Eronneen tai kuolleen jäsenen aliakset jäävät varatuiksi vähintään viideksi (5) vuodeksi, eikä niitä ko aikaina anneta eteenpäin. Aliakset voivat pysyä varattuina vielä tämänkin jälkeen mikäli sille on tarve, esimerkiksi kyseinen osoite on levinnyt hyvin laajalle ja siihen tulee vielä eronneelle jäsenelle osoitettua postia.

<iki-hallitus@iki.fi>