IKI ry:n vuoden 1999 vuosikokous

Pöytäkirja Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin maaliskuun 13:n päivänä alkaen kello 13 Espoossa Koulutuskeskus Dipolin auditoriossa.

Läsnäolijat:
Tero Kivinen (1), Hannu Aronsson (2), Kenneth Oksanen (3), Timo Rinne (5), Janne Liimatainen (37), Sanna Suoranta (38), Tapio Lehtonen (45), Lars Wirzenius (70), Markus Åberg (118), Tommi Oksanen (209), Lasse Sundström (212), Johan Myréen (232), Juha Autero (347), Mikko Koljander (518), Jukka Jalkanen (543), Tatu Jaakkola (573), Olli Rantapuska (704), Pekka Haavisto (738), Kari Hurtta (744), Teemu Hukkanen (758), Jarkko Tolvanen (1016), Tuomas Elenius (1033), Tero Åvall (1169), Kristoffer Nyberg (1211), Hannu Rummukainen (1229), Timo Raita (1519), Aleksi Ceder (1870), Vesa Karjalainen (2467), Juha Ylitalo (2627), Pekka Nikrus (2860), Juha-Petri Kärnä (2876), Veikko Siivola (2879), Hannele Spring (3132), Timo Toivonen (3190), Niko Rintala (3217), Juhani Kinnunen (4094) ja Miro Reijonen (4167).

Möyhässä paikalle saapuivat:
Jan Gröndahl (3823) ja Jere Knuuttila (1396).

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Aronsson avasi kokouksen 13:07.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Timo Rinne ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Juha Ylitaloa.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Ylitalo.

Lasse Sundström ehdotti kokouksen sihteeriksi Tero Kivistä.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Kivinen.

Timo Rinne ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Janne Liimataista ja Sanna Suorantaa.

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Liimatainen ja Sanna Suoranta.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hannu Aronsson kertoi että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse perjantaina 5.3.1999 klo 18:30. Hän kertoi myös että ilmoitustaulu on siirretty T-taloon niksulan edessä olevalla ilmoitustaululle. Hannu Aronsson on vienyt kutsun sinne perjantaina 5.3.1999.

Säännössä sanotaan että kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitetava seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Todettiin että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja näin olleen päätösvaltainen.

4§ Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista

Timo Rinne pyysi läsnäolijoita varmistamaan, että heidän matkapuhelimensa on suljettu tai ainakin äänettömänä kokouksen ajana.

Timo Rinne ehdotti, että kaikki puhujat esittelevät itsensä ennen puheenvuoroaan.

Tero Kivinen ehdotti, että äänestykset tehdään kättennostoäänestyksinä.

Päätettiin kokouksessa noudatettavista menettelytavoista ehdotusten mukaisesti.

5§ Hyväksytään kokouksen esityslista

Tero Kivinen totesi, että sähköpostissa ollut esityslista sisälsi virheen kohdassa kahdeksan. Kyseinen kohta on jo korjattu kokouksessa jäsenille jaetussa esityslistassa.

Timo Rinne ehdotti, että kohtien 15 ja 16 väliin lisätään uusi kohta "15.5. Evästetään hallitusta postituslistaongelmia ratkaisemiksi".

Hyväksyttiin kyseinen ehdotus.

6§ Esitetään vuoden 1998 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Hannu Aronsson esitteli vuoden 1998 toimintakertomuksen.

Tero Kivinen kertoi tarkemmin miksi uuden koneen asentaminen kesti melkein neljä kuukautta. Syynä oli se että kun kone vihdoin saatiin asennettua niin havaittiin, että kone kaatui heti kun siihen tuli kuormaa. Ongelman korjaamiseksi odotettiin uuden käyttöjärjestelmän julkistusta ja kun sitä oli odotettu pitkään päätettiin asentaa sen hetkinen kehitysversio.

Kenneth Oksanen esitteli tilinpäätöksen, tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 1998

Vahvistettiin tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 127.452.30 markkaa, vuodelle 1998.

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 1997 hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 1998 osalta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 1997 hallitukselle vuoden 1998 alkuosan osalta.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 1998 hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 1998 osalta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 1998 hallitukselle vuoden 1998 osalta.

10§ Päätetään vuoden 1999 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Hannu Aronsson esitteli hallituksen ehdotuksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksiksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, eli liittymismaksuksi päätettiin 25 euroa ja jäsenmaksu päätettiin nostaa 0:aan euroon (0 euroa on selvästi suurempi summa kuin 0 markkaa :-).

Veikko Siivola kysyi mikä on haittamaksu. Hannu Aronsson kertoi, että haittamaksu on lisäaliaksista perittävä haittamaksu.

11§ Päätetään vuoden 1999 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta

Hannu Aronsson esitteli hallituksen ehdotuksen haittamaksun suuruudeksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, eli haittamaksuksi päätettiin 20 euroa.

12§ Vahvistetaan vuoden 1999 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hannu Aronsson esitteli 1999 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Janne Liimatainen ehdotti, että toimintasuunnitelmasta poistetaan käyntikorttitilaus. Timo Rinne kannatti, Tapio Lehtonen ilmoitti että hän haluaisi käyntikortteja. Janne Liimatainen veti ehdotuksensa takaisin. Timo Rinne otti ehdotuksen omiin nimiinsä.

Vesa Karjalainen totesi, että pitäisikö toimintasuunnitelmaan kirjata mitä rahoilla aiotaan tehdä. Rahastonhoitaja Kenneth Oksanen totesi, että hallituksella on pitempään ollut tarkoitus sijoittaa rahat jonnekin paremmin, mutta kiireiden takia sitä ei ole ehditty. Periaatteena on ollut että rahat on tarkoitus sijoittaa jonnekin myöhempien vuosien verkkoliikenne yms kustannuksien kattamiseksi.

Mikko Kalander kysyi, miten verottoja suhtautuu voiton saamiseen aattelliselle yhdistykselle. Kenneth Oksanen totesi, että hän on keskustellut asiasta asiantuntijoiden kanssa ja totesi että asiassa ei pitäisi olla ongelmaa, koska rahat on kuitenkin tulevaisuudessa tarkoitus käyttää yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen.

Lars Wirzenius ehdotti, että toimintasuunnitelmaan pitäisi lisätä kohta, että hallitus voi ottaa kantaa aatteellisiin ja ajankohtaisiin ikiin vaikuttaviin yhteiskunnalisiin asioihin. Tero Kivinen kannatti ehdotusta.

Timo Rinne ehdotti muutosta Wirzeniuksen ehdotukseen ja Wirzenius kannatti muutosta.

Wirzeniuksen ehdotuksen lopullinen muotoilu on että lisätään toimintasuunnitelmaan kohta: "Hallitus ottaa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin."

Lasse Sunström kannatti Vesa Karjalaisen ehdotusta.

Juha Ylitalo kertoi FUUG on kuulemma ollut likimain samanlaisessa tilanteessa Eunetin myynnin jälkeen rahaa ja joutui sijoittamaan ne. Rahojen rahastoiminen aiheutti aika paljon työtä hallitukselle.

Karjalaisen ehdotuksen lopullinen muotoilu on: Hallitus sijoittaa rahat parhaaksi katsomallaan turvallisella ja tuottavalla tavalla.

Esitettiin kysymys onko hallitus suunnitellut iki:n mainostamista ja aktiivista jäsenhankintaa.

Hallitus ei ole ryhtynyt mainostamaan ikiä ja keräämään uusia jäseniä koska nykyinen kasvuvauhtikin on aiheuttanut ongelmia hallitukselle.

Lars Wirzenius kommentoi, että puskaradio toimii niin hyvin, että jos kirjoittaa ikiosoitteesta newssiessä niin on joidenkin henkilöiden mielestä jäävi osallistumaan mihinkään keskusteluun.

Hannu Aronsson kertoi Wassenaarin sopimuksen julkistusvaiheessa siitä, että aika moni jäsenistä oli kuitenkin sitä mieltä että iki:stä ei pidä tehdä liian poliittista vaikutuselintä.

Keskusteltiin Wassenaarin sopimuksesta yleisesti.

Talosarviossa korjattiin sana "haittamaksutulut" muotoon "haittamaksutulot".

Päätettiin hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma muutoksin vuodelle 1999. Talousarvio hyväksyttiin ilman muita muutoksia.

13§ Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt

Hannu Aronsson esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen hallitukseksi.

Timo Raita kertoi myös olevansa kiinnostunut tulemaan mukaan hallitukseen. Ilmoitti että hänellä on kyllä se tunti aikaa viikossa käyttää iki:n hallitustoimintaan.

Vesa Karjalainen kertoi myös olevansa käytettävissä hallitukseen.

Hallitus täydensi ehdotustaan lisäämällä sinne Timo Raidan ja Vesa Karjalaisen.

Päätettiin valita yhdistyksen hallitukseen Hannu Aronsson, Tero Kivinen, Kenneth Oksanen, Tommi Oksanen, Timo Rinne, Jukka Partanen, Timo Raita ja Vesa Karjalainen.

14§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Kenneth Oksanen esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen tilintarkastajiksi ja heidän varamiehikseen.

Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajiksi Casper Lassenius ja Jukka-Pekka Iivonen ja heille varamiehiksi Kai Risku ja Janne Snabb.

Evästettiin tilintarkastajia että heidän pitää sitten ottaa kantaa hallituksen tekemiin varojensijoitustoimenpiteisiin.

15§ Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat

Timo Rinne esitteli hallituksen ehdotuksen yhdistyksen avaimenhaltijoiksi. Lars Wirzenius kuitenkin ilmoitti, että hän ei valitettavasti käytettävissä avaimenhaltijaksi.

Timo Rinne kertoi tarkemmin avaimenhaltijan vaatimuksista.

Hallitus korjasi esitystään niin, että avaimenhaltijaksi vuodelle 1999 esitettiin Timo Rinnettä ja Hannu Aronssonia.

Tero Kivinen pyysi edellisen vuoden avaimenhaltijoita antamaan avaimenhaltijan ohjeistoin 34§ mukaisen raportin vuosikokoukselle.

Timo Rinne avaimenhaltija 1/1998 kertoi että hän on allekirjoittanut 5 tai 6 avainta, tarkemmat tiedot on hänen allekirjoitus lokikirjassaan. Yhtään varsinaista avaintenvaihtotilaisuutta ei ole pidetty. Mailitse on tullut muutamia pyyntöjä allekirjoitukselle, mutta mailitse tehdyt pyynnöt eivät ohjeiston mukaan riitä vaan vaaditaan fyysinen tapaaminen.

Lars Wirzenius avaimenhaltija 2/1998 kertoi että hän on allekirjoittanut neljä avainta (omansa, Timo Rinteen ja kaksi kaveriaan). Hänkään ei ole ollut yhdessäkään avaimenvaihtotilaisuudessa.

Mikko Kolinderilta tuli ehdotus että voisimme käyttää vain yhtä avaimenhaltijaa ja valita toinen jos yhdellä ei pärjätä.

Tero Kivinen huomautti että hallitus ei voi valita keskuudestaan toista, koska asia pitää päättää yhdistyksen kokouksessa.

Timo Rinne ehdotti Hannu Aronssonia, Lars Wirzenius kannatti.

Päätettiin valita yhdistyksen avaimenhaltijoiksi vuodelle 1999 Timo Rinne ja Hannu Aronsson.

Sihteerin huomautus: Tarkistettuani asian avaimenhaltijan ohjeesta huomautan että kokouksessa esitetty väite että avaimenhaltijan pitää olla yhdistyksen hallituksen jäsen on virheellinen. Ohjeiston 6§ sanoo, että "Avaimenhaltijaksi voidaan nimittää rehelliseksi tunnettu vähintään 2 vuotta IKI ry:n jäsenenä ollut henkilö, jonka yhdistyksen kokous tehtävään nimittää."

15.5§ Postituslistat.

Timo Rinne alusti ulkomailta tulevasta postituslistaongelmasta. Hän kertoi tilastoista seuraavaa:

Rinne tosin kommentoi että tilastossa voi olla virheitä koska hän on uusinut sen vähän aikaa sitten kun perlin kokonaisluku alue ylittyi.

Postituslistaongelmasta pitäisi valittaa vain muutamalla kymmenelle ja se ratkaisi aika täysin ongelman. Ongelmaan on siis jouduttu muutaman kymmenen ihmisen takia.

Logeista ei ole eroteltu ulkomaiden ja kotimaiden liikennettä toisistaan, koska sen erottaminen on hyvin hankalaa.

Lars Wirzenius ehditti, että yhdistyksen kokous kieltäisi postituslistojen tilaaminen iki:n kautta. Tällä hetkellä periaate on että suurivolyymiset postituslistat kielletään, mutta tämä aiheuttaa ongelmia säännön tulkinnan osalta. Jos tämä sääntö tehdään yksikertaiseksi niin mussutusta voidaan välttää.

Wirzenius ehdotti, että kielletään postituslistat, mutta hallituksen ei tarvitse valvoa tätä poliisina vaan puuttua asiaan vain jos resursseja tuhlataan liikaa.

Mikko Koljander totesi asiasta on jo tiedoitettu aikaisemmin, joten mitä asialle pitäisi tehdä jotta jäsenet uskovat.

Wirzenius kommentoi, että sääntöjen mukaan jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti, eli siinä on varmasti riittävästi uhkaa saada jäsenet uskomaan.

Wirzenius totesi, että hänen ehdotuksensa on se että vuosikokous tekisi päätöksen jossa todetaan että postituslistojen kierrättäminen iki:n kautta olisi kielletty. Tämän pitäisi ainakin vähentää mussutusta iki-aktivistit listalta.

Keskusteltiin iki-osoitteelle tulevista spämmeistä ja postinvälityssysteemeistä.

Janne Liimatainen kannatti Wirzeniuksen ehdotusta ja piti työnjärjestyspuheenvuoron, että spämmikeskustelu voitaisiin siirtää muihin esille tuleviin asioihin.

Mikko Koljander ehdotti että asiata tiedottamiseksi pitäisi lähettää kaikille jäsenille mailia. Kari Hurtti kannatti ehdotusta.

Tapio Lehtonen totesi, että jos neljästätuhannesta jäsenestä parikymmentä käyttäytyy huonosti, niin eikö pitäisi puuttua näihin pariinkymmeneen eikä rajoittaa kaikkien toimia.

Wirzenius totesi, että päätös listojen kieltämisestä pitäisi tehdä vuosikokouksekssa koska muuten nuo parikymmentä rupeavat mussutamaan siitä, että hallituksella ei ole valtaa tehdä ko päätöstä.

Tapio Lehtonen totesi pitääkö nyt hallituksen valvoa poliisina liikennettä. Todettiin että hallituksen pitää vain puuttua asiaan jos se rupeaa häiritsemään.

Timo Rinne kertoi pari sanaa miten seurantaa on nyt tehty. Hän kertoi, että logeista ajetaan tilasto, jossa näkyy osoite mihin maili on mennyt ja järjestetään ne tavumäärän mukaisesti ja oteaan sitten ongelmatapaukset ja sitten katsotaan tarkemmin ongelmatapauksien liikennettä. Eli ensin etsitään ne jotka aiheuttavat resurssiongelman ja vasta sitten puututaan, ei siis tarkkailla kaikkia liikennettä.

Kivinen kysyi miten määritellään postituslistat.

Wirzenius ehdotti että hallitukselle voidaan jättää liikkumavaraa postitulistojen määrittelyssä.

Päätettiin hyväksyä Wirzeniuksen ehdotus postituslistojen kieltämisestä ja Mikko Koljanderin ehdotus että asiasta pitää tiedottaa kaikille.

16§ Käsitellään muut esille tulevat asiat

Hannu Aronsson esitteli bannerikilpailun tulokset. Voittaja oli Jarmo Niinisalo (605). Hänelle lähetetään palkinnoksi IKI T-paita.

Hannu Aronsson antoi myös samalla iki-t-paidan iki-palvelu osoitteesta vastaavalle henkilölle, eli Jan Gröndahlille.

Kysyttiin ikikoneiden tietoturva ratkaisusta. Tero Kivinen kertoi koneen fyysisestä sijainnista ja keillä on pääsy koneisiin.

Vesa Karjalainen otti esille iki-aktivistit listalla olleen kysymyksen siitä että pitäisikö lista jakaa kahteen osaan, viralliseen tiedonantokanava ja pulinakanavaan.

Aronsson totesi, että on olemassa ikitotuus lista jolle tulee viralliset tiedonannot ja iki-aktivistit on nimenomaan se pulinaboxi.

Kysyttiin olisi mahdollista tilata iki-aktivistit muuhun osoitteeseen kuin iki-osoitteeseen. Tero Kivinen totesi että tällä hetkellä se ei ole jäsenrekisterin mukaan mahdollista.

Asiata käytiin jonkin verran keskustelua.

Timo Raita otti puheeksi sellaisen iki-domainien joka toimisi iki:n koneessa. Aronsson totesi, että iki:n hallitus on pyrkinyt välttämään palveluja jotka voisivat kuormittaa ikiä.

Timo Rinne totesi pseudo-iki-domainista, että se on erittäin hämärä viritys, joka lisää sitä mahdollisuutta, että hommat toimii huonosti tai ei ollenkaan. Rinne vastustaa sitä sen takia.

Tero Kivinen totesi, että teknisesti tuon edellisen toteuttaminen www:lle olisi mahdollista http 1.1 protokolla, mutta ei 1.0:lla ja vastaavasti taas postin kulkua varten pitäisi häkätä aika paljon sendmailia.

Kiviselle kerrottiin, että uusissa sendmaileissa tuo voidaan hoitaa suhteellisen helposti virtualdomainalias määrittelyillä.

Aronsson totesi myös haa+foo@iki.fi osoitemuotojen hyödyllisyyden.

Juha Ylitalo kertoi että FUUG:in PGP allekirjoitustilaisuus on 12.4. opetustalossa pasilassa klo 18 eteenpäin.

Tero Kivinen huomautti, että ennen poistumista kannattaa tarkistaa ettei kakkua, teetä ja kahvia ole jäänyt ylitse ja syödä ne, koska niistä on kuitenkin kakesta maksettu.

17§ Kokouksen lopettaminen

Juha Ylitalo päätti kokouksen 15:19.


Juha Ylitalo				Tero Kivinen
kokouksen puheenjohtaja			kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty


Janne Liimatainen			Sanna Suoranta