IKI ry:n vuoden 2008 toimintasuunnitelma

Ikiosoite

Ikiosoite on aina yksityishenkilön henkilökohtainen osoite. Tästä rajanvedosta on myös hyötyä mm. roskapostiongelman ratkaisussa ainakin Suomen osalta.

Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postiansa IKI ry:n koneista, ainoastaan postin ohjaus eteenpäin.

Jäsenyyttä ei edelleenkään myönnetä yrityksille, yhdistyksille, perheille, bändeille, lehdille, kenneleille, websivustoille tms. Ikiosoite ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.

Sähköposti-ikiosoite tarkoittaa sitä, että jokaiselle jäsenelle tehdään kaksi sähköpostiosoitetta. Toinen näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen vaikkapa lempinimestä johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämällä haittamaksulla. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi tai virallisen nimen muutos.

WWW-ikiosoite tarkoittaa palvelua, missä iki.fi/ikiosoite ja iki.fi/ikiosoite/jne/jne ohjataan vastaavasti jäsenen määrittelemään www-osoitteeseen.

Ikidomainilla voi saada omalle verkossa pysyvästi olevalle palvelimelleen lyhyt ja ytimekäs iki-domain-osoite tunnus.iki.fi.

Myös uusia käyttöön tulevia palveluita seurataan ja pyritään tarjoamaan vastaavalla tavalla yhdistyksen jäsenille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Toimikunnat

Roskaposti-, SIP- ja taloustoimikunta eli -sähköpostilistat jatkavat toimintaansa. Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarpeen mukaan.

Eväitä hallitukselle

Hallitus ottaa tarpeen vaatiessa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.

IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa. IKI on kutsuttu ja mukana viestintäviraston seuraavia ohjeita valmistelevassa sähköpostityöryhmässä.

Sijoitusstrategia

Hallitus sijoittaa yhdistyksen varat vuoden 2003 vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti, tavoitteena varmistaa yhdistyksen ikuinen toiminta.

IKI CA

IKI on tarjonnut omaa PGP (Pretty Good Privacy, myös GPG GNU Privacy Guard) CA (Certificate Authority) -palvelua jolla on pyritty edistämään tietoliikenteen tietoturvaa. Tätä palvelua jatketaan ja pyritään tarjoamaan jäsenistölle käyttöön myös X.509 IKI-CA sähköposti- ja www-varmenteita.

Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk)

Siirretään iki-palvelu sekä osia ylläpidosta (esimerkiksi seurantajärjestelmän rakentaminen) ulkopuolisen tahon tehtäväksi korvausta vastaan.

Palveluiden kehittäminen

Pidetään noin kuusi tech-hack-iltaa joissa suunnitellaan ja kehitetään iki:n toimintaa teknisellä taholla. Mukaan kutsutaan aktiivisten ylläpitäjien lisäksi myös asiassa aktiivisia jäseniä ja asiantuntijoita (jotka eivät voi kommittoitua pitkäaikaiseen projektiin mutta ovat kuitenkin halukkaita auttamaan). Tarkoituksena on että hack-illalla on teema, läppärit on mukana ja pyritään tekemään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Aihe-ehdotuksia hack-iltoihin:

Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön.

Ylläpidetään IKI:n silppuri-roskapostisuodatinta ja tehdään siihen tarvittaessa päivityksiä.

Nostetaan ikin kapasiteettia ja toimintavarmuutta ostamalla 3 uutta entistä tehokkaampaa palvelinta vuoden 2008 aikana entisten korvaajiksi ja lisäksi.

Pyritään päivittämään www-jäsenrekisteriä niin että siihen saataisiin mukaan jäsenistön toivomia lisäominaisuuksia.

Selvitetään palvelintilan hintataso (kilpailutus) sekä hajasijoittamisen (kahdentamisen) kustannukset. Jos näyttää järkevältä kahdennetaan palvelimet.

Iki-totuus ja tiedotus

Julkaistaan ikitotuus-jäsenlehti tarpeen mukaan.

Iki-FAQ:in päivittämistä jatketaan.


<iki-hallitus@iki.fi>