IKI ry:n vuoden 2003 toimintasuunnitelma

Yleistä

Sähköpostin ikiosoite tarkoittaa sitä, että jokaiselle jäsenelle tehdään kaksi sähköpostiosoitetta. Toinen näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen lempinimestä tai käyttäjätunnuksesta johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämään hintaan. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi.

Jäsenyyttä ei myönnetä yrityksille, yhdistyksille, perheille, bändeille, lehdille, websivustoille eikä millekään, joka jää olemaan yksittäisen ihmisen erottua siitä tai kuoltua. Yksikään aliaksista ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.

WWW-ikisivu tarkoittaa palvelua, jossa URL:n http://www.iki.fi/tunnus (tunnus on sama kuin sähköpostiosoitteessa) takaa tulee http-found-redirect (http:n vastaus, joka kertoo asiakasohjelmalle, että tietoa ei löydy täältä -- katso uudesta osoitteesta).

Sähköpostin ikiosoite

Sähköpostin ohjaaminen eteenpäin tapahtuu normaaleilla postialiaksilla, eli jäsenen postilaatikko voi olla missä tahansa internet-postin tavoitettavissa. Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postinsa IKI ry:n koneista, ainoastaan postin ohjaus eteenpäin.

WWW-ikisivu

WWW-osoitteden edelleenohjausta tarjotaan kaikille aliaksille, sekä ilman alussa olevaa ~:ä että sen kanssa. Kyseiset osoitteet toimivat myös sekä isoilla että pienillä kirjaimilla (serveri ei välitä merkkien koosta).

Ikidomain

Jäsen voi saada iki.fi:n nimipalveluun oman koneensa siten, että se tulee nimelle alias.iki.fi. Ikidomain voidaan toteuttaa kolmella tasolla:
Pelkät NS-tietueet.
Iki.fi:n nimipalveluun laitetaan kaksi NS-tietuetta, jotka osoittavat jäsenen omassa koneessa ja jossain muussa koneessa oleviin nimipalvelijoihin.
A-, AAAA- ja MX-tietueet.
Käyttäjälle tulee oma A-tietue tai AAAA-tietu joka osoittaa käyttäjän omaan koneeseen. Lisäksi tarvitaan MX-tietue, joka osoittaa koneeseen, johon posti voidaan lähettää välitystä varten mikäli jäsenen oma kone ei ole tavoitettavissa. Posteja ei jonoteta iki.fi:ssä (liikaa turhaa kuormaa). Lisäksi jäsen saa halutessaan www.alias.iki.fi CNAME:n.
Pelkkä MX-tietue.
Iki.fi:n nimipalveluun laitetaan MX-tietue, joka osoittaaa jäsenen haluamaan koneeseen. Kyseisen koneen postiohjelman asetuksissa pitää huomioida se, että koneen pitää ymmärtää osoite alias.iki.fi paikalliseksi (lisäys sendmail.cw:hen tai Cw-riville sendmail.cf:ssä).

Toimikunnat

Roskaposti- ja taloustoimikunnat eli -sähköpostilistat jatkavat toimintaansa.
 
 

Eväitä hallitukselle

Hallitus ottaa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Sijoitusstragia

Hallitus sijoittaa rahat tässä mainitun sijoitusstrategian mukaisesti.

Sijoitusstrategia

Jaetaan varallisuus kolmeen ryhmään, joilla kullakin on oma tavoitteensa:

  1. Kassa -> hyvä maksuvalmius
  2. Yhdistyksen tarkoituksen turvaava varallisuus -> tavoitellaan vain hieman inflaation ylittävää tuottoa
  3. Sijoitusvarallisuus -> tavoitellaan keskimääräistä osakemarkkinatuottoa (+12% p.a.) korkeampaa pitkän aikavälin tuottoa

1. Kassa

Kassaa ei kannata ylimitoittaa, niin kauan kuin kassavirta on positiivinen. Nykyisessä tilanteessa kassan suuruudeksi riittää 6000 euroa (takaa puolen vuoden maksuvalmiuden). Instrumenttina kassalle käytetään konservatiivista rahamarkkinarahastoa ja pankkitiliä.

2. Puskurivaranto

Yhdistyksen eräänä tavoitteena on tarjota jäsenille erilaisia internet-palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Tämän turvaamiseksi yhdistyksen omaisuutta on säilytettävä konservatiivisesti. Nykyisellä menotasolla (12000 euroa vuodessa) pyrittäessä säilyttämään viiden vuoden palveluiden jatkuvuus tulisi 60000 euroa sijoittaa konservatiivisesti. Instrumentteina käytetään pitkän koron ja rahamarkkinarahastoja.

3. Sijoitusvarallisuus

Tämän osion tavoitteena on saada yhdistys varallisuusasemaltaan sellaiseksi, että kun maksutulo on joskus tulevaisuudessa hidastunut, osioiden 1 ja 2 tarpeet on rahoitettavissa sijoitusvarallisuuden tuotosta.

Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin ilman, että asetettu tuottotavoite tätä estäisi.

Rotaatio eri varallisuusosioiden välillä

Neljännesvuosittain siirretään kassasta ylikertynyt pääoma 3-osion rahastoon. Vuosittain tarkistetaan 2-osion vaatima ajanjakso ja 2- ja 3-osioiden pääomia muutetaan vastaavasti. Mikäli tulevaisuudessa kassavirta kääntyy negatiiviseksi, täydennetään kassaa ensisijaisesti 2-osion varallisuudesta.

Sijoitusten hoito

Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.

IKI CA

Jatketaan IKI:n omaa CA palvelua. Kyseistä palvelua hoitamaan valitaan pari vapaaehtoista jäsentä. Lisätietoja tästä löytyy ikitotuus numero 6:sta.

Koska PGP:n käyttö ei ole kovin yleistä, pyritään ottaa käyttöön myös X.509 CA.

Ylläpito

Jatketaan uuden jäsenrekisterin kehitystä ja tutkitaan pystytäänkö ottamaan iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön.

Yhteistilaukset jne

Vuoden 2003 voidaan myös järjestää uusi T-paitatilaus jos vain vapaaehtoisia järjestäjiä löytyy.

Ohjeet

Ikitotuudessa olleet sähköposti- ja news-ohjelmien konfigurointiohjeet on tarkoitus päivittää uusimpien versioiden mukaisiksi vuoden 2003 aikana.

Vuoden 2003 aikana on myös tarkoitus jatkaa iki-FAQ:in päivittämistä, jossa vastataan muutamiin yleisimpiin kysymyksiin iki:n osalta. Lisäksi iki:n www-sivut on tarkoitus uusia hieman selkeämmiksi ja paremmin jäseniä palveleviksi.

Muita mahdollisesti käyttöön otettavia palveluja

Hakemistopalvelut (X.500, whois etc)
Tehdä jäsenistä hakemisto, josta jäseniä voi etsiä eri tavoin (toteutuessaan tähän tulee samanlaiset piilottamismahdollisuudet kuin nykyisessä fingerissä. Oletusarvot ko piilotuksille kopioidaan fingerin vastaavista tiedoista).

<iki-hallitus@iki.fi>