IKI OID

IKI ry:lle on varattu käyttöön ns. enterprise-OID-prefiksi (1.3.6.1.4.1.12798). OID eli Object IDentifier on numerosarja, joita käytetään tietokoneverkoissa, tietokannoissa yms. vastaavissa kuvaamaan olioita kuten LDAP-entiteettejä, CA-politiikkoja tai tietokannassa käytettäviä eri tietotyyppejä. Tietoa OID-hierarkiasta sekä varatuista OIDeista löytyy Interetistä osoitteesta http://www.alvestrand.no/objectid/.

OIDit ovat lyhyesti sanottuna numeroista muodostettuja sarjoja. Numerosarjat määritellään hierarkisesti niin, että kutakin OIDia hallinnoiva organisaatio määrittelee OIDin alla olevan hierarkian joko kokonaan tai niin, että tietty alihierarkia on annettu jollekin toiselle hallinnoitavaksi.

IKI ry:n OID-Hierarkia

Hierarkia Nimi Hallinnoija Info
1 iso ISO Yksi kolmesta OID-järjestelmän "juuresta".
1.3 org ISO Organisaatiot, joille ISO on myöntänyt alihierarkian.
1.3.6 dod United States
Department
of Defence
Yhdysvaltain puolustusministeriön OID on mukana
hierarkiassa Internetin sotilaallisen varhaishistorian
takia. Internet-hierarkia on varattu tästä
hierarkiasta.
1.3.6.1 internet IANA Internetyhteisön "kaappaama" OID (RFC 1065)
1.3.6.1.4 private IANA Vain alihierarkia 1.3.6.1.4.1 on käytössä.
1.3.6.1.4.1 enterprises IANA IANA myöntää organisaatioille hakemuksesta
yhden OID-prefiksin.
1.3.6.1.4.1.12798 iki IKI ry
iki-oid@iki.fi
Yhdistyksen OID-hierarkia on varattu käytettäväksi
yhdistyksen sisäisiin tarpeisiin sekä hallituksen
tapauskohtaisten päätösten perusteella myös
jäsenten käyttöön.
1.3.6.1.4.1.12798.1
1.3.6.1.4.1.12798.1.jäsennumero
member IKI ry
iki-hallitus@iki.fi
Ohjeet IKI ry:n jäsenyyden hakemiseksi löytyvät
yhdistyksen verkkosivuilta.
Kaikilla jäsenillä on uniikki jäsennumero, joka
määrittelee jäsenen oman OID-hierarkian, jota
kukin jäsen itse hallinnoi.
1.3.6.1.4.1.12798.2 pki IKI ry
iki-pki@iki.fi
Hierarkia sisältää IKI ry:n X.509 varmennepalvelun
politiikka- ja muut OIDit.
1.3.6.1.4.1.12798.3 snmp IKI ry
iki-hallitus@iki.fi
Iki:n SNMP-asioiden OIDit on tämän alla, jotta varmasti vältetään päällekkäisyydet muiden asioiden kanssa. Otettu käyttöön 2019-04-24.

IKI ry:n jäsenen oma OID-hierarkia

Kullekin iki-jäsenellä on oma jäsennumero, jonka perusteella hänelle on varattu OID-prefiksi IKI ry:n OID-avaruudesta. Jäsenen OID-prefiksi on muotoa 1.3.6.1.4.1.12798.1.jäsennumero eli siis jäsenellä numero 18 (jota ei oikeasti ole olemassakaan) olisi siis käytettävissä OID-hierarkia 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.

Kuten nimi "OID-hierarkia" jo antaa ymmärtää, on kyseessä hierarkinen järjestelmä. Kun joku hierarkian solmu (esim. 1.3.6.1.4.1.12798.1.18) määritellään jonkun henkilön tai organisaation hallinnoitavaksi, voi kyseinen hallinnoija määritellä solmun alaisuuteen mielivaltaisen alihierarkian ilman että määrittelyn tarvitsee olla ylemmän tason hyväksymä.

Siispä kukin IKI-jäsen voi tehdä mielensä mukaisia määrittelyjä omaan hierarkiaansa, kunhan vain pitää huolen siitä, että hänelle varattu prefiksi tulee aina oikein kirjoitetuksi. On myös muutamia hyväksi havaittuja suunnitteluperiaatteita, joita hierarkian suunnittelussa kannattaa noudattaa.

Hierarkiaa ei kannata "sulkea" niin, että myöhempien laajennuksien tekeminen tulee mahdottomaksi tai epäloogiseksi. Ei esimerkiksi ole järkevää varata prefiksiään suoraan kuvaamaan jotain omaa CA-entiteettiä, koska myöhemmät lisäykset pitäisi silloin lisätä loogisesti tämän alle.

Hierarkia kannattaa päätasolla jakaa funktionaalisiin kokonaisuuksiin Esimerkki voisi olla 1=SNMP-entiteetit, 2=CA-entiteetit, 3=algoritmit, 4=LDAP-entiteetit jne. jolloin jäsenen 18 määrittelemät SNMP-entiteetit olisivat kaikki prefiksiltään 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.1 ja saman jäsenen määrittelemät algoritmeja kuvaavat OIDit alkaisivat prefiksillä 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.3. Tämä ei luonnollisesti ole ainoa tapa tehdä asia. Muita tapoja löytyy vaikkapa Internetistä hakemalla.

Ei ole myöskään huono idea määritellä ensimmäistä OID-hierarkian määrittely-yritystä varten ylimääräistä prefiksiä. Tällä kikalla pääsee hyvin pälkähästä, jos määrittely ensimmäisellä kerralla sattuukin menemään pieleen. Tarkoitan siis sitä, että jäsen 18 voisi varata prefiksistään esimerkiksi alihierarkian 2002 otsikolla "oidAllocationSystem2002" ja siten tehdä hierarkiamäärittelyn prefiksin 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.2002 alle. Myöhemmin voisi sitten määritellä uuden "oidAllocationSystem"-prefiksin päätasolle, mikäli se syystä tai toisesta tulisi tarpeelliseksi.

Ylipitkiä OIDeja kannattaa välttää. Periaatteessa OIDit voivat olla mielivaltaisen pitkiä, mutta todella pitkät OIDit saattavat aiheuttaa ongelmia jossain järjestelmissä, koska ohjelmissa voi olla virheitä. Lisäksi ne kuluttavat muistia ja tietyissä käyttökohteissa myös verkkoresursseja. Sama koskee komponentteja; niiden koolla ei ole standardissa ylärajaa, mutta järjen käyttö on sallittu. Jos jäsen 18 olisi määritellyt OIDit 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.27.1.82.818.2.84.5.9.0.45.23.5360.28.7.47.13.526.62.4.97.757.24.70.9369.99.5.95.749.6.69.67 ja 1.3.6.1.4.1.12798.1.18.3141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286, voisi hänen perustellusti sanoa unohtaneen molemmat neuvot.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin pitää kirjaa varaamistaan OIDeista. Koko OID-järjestelmän idea on siinä, ettei kerran varattua OIDia koskaan kierrätetä vaan sen määrittely on kiveen hakattu, kun se on kerran tehty.

Mikäli et ymmärtänyt mitään siitä, mitä yllä luki, niin älä menetä toivorikkauttasi. Se tarkoittaa vain, ettet toistaiseksi tarvitse OID-hierarkiaa mihinkään ja voit aivan hyvin unohtaa koko asian.


Copyright © 1995-2002 by IKI ry
All rights reserved.