Hallituksen 30. kokous

IKI ry:n hallituksen kokous 3.1.2009

Paikka ja Aika

Webitse, 3.1.2009 18:30 - 10.1.2009 17:26.

Läsnä

Poissa

1§ Hannu Aronsson avasi kokouksen.

2§ Hyväksyttiin uudet jäsenet Maarit Peltola, Kai Kumlin, Tom Lindholm, Kati Karjalainen, Katja-Riikka Louhi, Eeva Pikkarainen, Juha Pikkarainen, Veera Pikkarainen, Kaisa Pikkarainen, Pekka Orpana, Kati Malmi, Teemu Virtanen, Petri Heikkinen, Juho Tiri, Valtteri Lehtonen, Petro Lahtinen, Eija Sunell, Belle Selene Xia, Mikko Jokinen, Johanna Kangas, Jani Siltala, Hannu Karp, Katariina Lehtola, Vesa Pulkkinen, Aino Jakobsson, Petri Saarlo, Maria Saarlo, Janne Lehtonen, Martti Remes, Mikko Laakkonen, Mikko Soikkeli, Jouni Mattila, Jussi Sainio ja Petter Ljungqvist.

3§ Hyväksyttiin lisäosoitehakemukset samin (5699), hanna.klinga (16733) ja eeva.eskola (19211).

4§ Todettiin että viestiliikenteen tunniste- ja lokitietojen kerääminen ja tallettaminen pitkiksi ajoiksi on muodostumassa tietoyhteiskunnassa merkittäväksi tietosuojariskiksi. Päätettiin säilyttää iki:ssä tällaisia lokitietoja käytännön teknisten ongelmien selvittämistä varten yhden kuukauden ajan (30 päivää) minkä jälkeen vanhat lokitiedot poistetaan.

5§ Hallitus toivottaa hyvää uutta vuotta 2009 ja kiittää kaikkia vuonna 2008 yhdistyksen hyväksi toimineita.

6§ Päätettiin kokousKokouksen puheenjohtaja:
Hannu Aronsson
Pöytäkirjan tarkastajat:
Patrik Andersin
Harri Toivanen